შეკითხვა:

ტივის გადმოტვირთვის მერე მდინარეში მისი ჩაძირვის სიღრმე 60სმ-ით შემცირდა. განსაზღვრეთ რა მასის ტვირთი გადმოიღეს ტივიდან თუ ტივის ზედაპირის ფართობი 240მ2-ია. ამ ამოცანაში საბოლოოდ მივდივარ აი ამ ფორმულამდე: m=104ტივის  მაგრამ ტივის სიმკვრივე არ ვიცი და ვეღარ მივდივარ წინ... მერიდება ამდენი კითხვებით რომ აგაწიოკეთ, მაგრამ იქნებ ამ ერთზეც მიპასუხოთ :((

პასუხი:

ტივის სიმკვრივე არაფერში გჭირდება....

ტივი იმ   h  სიღრმემდეა  ჩაძირული  წყალში, რომ  შესაბამისი ამომგდები ძალა  (გამოდევნილი წყლის წონა) აწონასწორებს ტივისა და ტვირთის წონას:  

 \(\rho\)წყg Sh = (M +m) g   ... (1)

ტვირთის გადმოგდების შემდეგ  ჩაძირვის სიღრმე  გახდა   h - \(\Delta\)h   და შესაბამისად  წონასწორობის პირობა იქნება:

\(\rho\)წყgS(h - \(\Delta\)h) = Mg  ......(2)   

----------------->>>>>>>>>   m =  

ოლეგი გაბრიაძე