შეკითხვა:

აისბერგი ცურავს. ცურავს თუ ტივტივებს?! მე მეგონა ცურვა ნიშნავდა მთლიანად წყლით რომ არის დაფარული და ასეთ მდგომარეობაში რომ გაუტოლდებიან სიმძიმისა და ამომგდები ძალები...  ტივტივი კი მეგონა სიმძიმის და ამომგდები ძალების გატოლება მაშინ როცა სხეულს "თავი ამოყოფილი" ექნებოდა წყლიდან ...  (პ.ს.უღრმესი მადლობა იმ ჩემს 10მეტრიან კითხვებს რომ უპასუხეთ, ძალიან კარგად გავიგე ყველაფერი)

პასუხი:

მართალი ხარ....   ამ შემთხვევაში  სწორი ფიზიკური ტერმინია  ''ტივტივებს''....

ჩათვალე ნებლიე შეცდომად  crying