შეკითხვა:

აირს გადაეცა 600ჯ ენერგია რის შედეგადაც მისი შინაგანი ენერგია გაიზარდა 200 ჯოულით.რა მუშაობა შეასრულა აირმა?სასწრაფოდ მჭირდება,მადლობა წინასწარ..

პასუხი:

400 ჯ..... წაიკითხე ( და ისწავლე) თერმოდინამიკის პირველი კანონი