შეკითხვა:

მოცემული გვაქვს ზიარჭურჭელი. წიგნში წერია: "ზიარჭურჭელში ჩავასხათ სითხე და სხვადასხვა მილში სითხის სიმაღლე აღვნიშნოთ h1-ით და  h2-ით.(სითხე ერთგვაროვანია და ამიტომ h1=h2) მილებში სითხის წნევა იქნება შესაბამისად: P1=þghდა P2=þgh2"---პირველ რიგში მაინტერესებს რას ნიშნავს: მილებში სითხის წნევა-წნევა ხომ მილებში ყოველ წეტილში გასხვავებულია და რაღაც ერთი სიდიდით რანაირად გამოვთვალეთ?! გავაგრძელოთ ტექსტი: "სითხის წონაწორობისას მილებში ერთი და იმავე სიმაღლეზე წნევა ერთნაირია, ამიტომ ზიარჭურჭლის ფსკერზე ერთნაირი იქნება სითხის წნევა: P1=P2, ცხადია  h1=h2" სურათზე U ფორმის ზიარჭურჭელია მოცემული .. დაა... ზიარჭურჭლის ფსკერი რომელია??? o_O U-ს უკიდურესი წერტილი?? ფსკერზე წარმოებული წნევა რისი ტოლია P1=P2=P თუ P=P1+P2?? და რაღაც მინდა დავაზუსტო..: ჭურჭლის კედლებზე წარმოებული წნევა ხომ გამოითვლება P=þgh და ეს ფორმულა ხომ მართებულია ნებისმიერი ფორმის ჭურჭლის კედლებირთვის, და ჭურჭლის კედლის სიმაღლით განსხავებული წერტილებისთვის ხომ სხვადასხვა მნიშვნელობას მიიღებს? 1 კვირაში პრეტესტები მაქვს :(( ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ რა :((

პასუხი: