შეკითხვა:

მადლობა წინა ამოცანაზე პასუხის გაცემისათვის და ძალიან სასიხარულო ფაქტია ასევე რომ გაგმიმართლა , პირდაპირ "Live"–ში პასუხობთ .... ახლა რაც შეეხება ჩემს მიერ გაგუებარ ამოცანას: 

ელვა არის წყვეტილი განმუხტვა, რომელიც დაახლოებით 1 მწმ ხანგრძლივობის იმპულსებისგან შედგება. ელვის არხში ერთი იმპულსის გამავლობაში გასული მუხტი 20 კ–ის ტოლია; არხის ბოლოებზე საშუალო ძაბვა 2 გვოლეტია. გამოთვალეთ ერთი იმპულსის დენის ძალა და სიმძლავრე. რა ენერგია გამოიყოფა გაელვებისას, თუ იგი 5 განმუხტვისგან შედგება?

პასუხი:

ძალიან მარტივ კითხვებს სვამ:

დენის ძალა ...... I = q/t  

დენის მიერ განვითარებული სიმძლავრე ... P = UI = I2R = U2/R 

5 განმუხტვისას     t  დროში      გამოყოფილი ენერგია : E = 5Pt

ჩასვი     t = 1 წმ.....    q = 20 კ....... U = 2 გვ = 2 • 109 ვ

----------------------------------------

 ასეთ მარტივი ამოცანები შენ თვითონ უნდა გააკეთო.... და თუ რამეს ვერ გაიგებ, აი მაშინ მოგვმართე და დაგეხმარებით...