შეკითხვა:

დღეს ცოტა არ იყოს შეგაწუხეთ.. ბოლო შეკითხვაა :// რა ძალით აწვება 200კგ მასის ტვირთი ღეროს საყრდენებს თუ იგი ღეროს ერთი ბოლოდან მისი სიგრძის 1/4-ის ტოლ მანძილზეა მოთავსებული?(ღეროს მასა=m)

პასუხი:

დაიხმარე ვიდეოპასუხი შედარებით რთულ ამოცანაზე