შეკითხვა:

გამარჯობა იქნებ ამ ამოცანაში დამეხმაროთ :* ორი m მასისა და c კუთრი სითბოტევადობის ერთნაირი ტემპერატურის მქონე ბურთულა მოძრაობს გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ერთმაეთის შესახვედრად v da 2v სიჩქარეებით.ისინი დაჯახების შემდეგ მიეწებნენ ერთმანეთს.ჩათვალეთ,რომ გამოყოფილი სითბო მთლიანად მოხმარდა ბურთულების გათბობას და იპოვეთ ბურთულების ტემპერატურის ცვლილება

პასუხი:

 

 

-----------------------------------------

მეტი სიცხადისათვის გაეცანი ვიდეოპასუხს

--------------

ოლეგი გაბრიაძე