შეკითხვა:

გამარჯობა ძალიან გთხოვთ ამიხსნათ ეს ამოცანა,ზოგადად დახრილ სიბრტყეებზე ვერ ვაკეთებ ამოცანებს  და იქნებ დამეხმაროტ <3,m მასის ძელაკი მოათავსეს ჰორიზონტისადმი A(ალფა) კუთხით დახრილ სიბრტყეზე.ძელაკი არ ჩამოსრიალდა.ძელაკსა და ფიცარს შორის ხახუნის კოეფიციენტიამ(მიუ) რისი ტოლია ამ დროს ძელაკზე მოქმედი ხახუნის ძალა?? 

პასუხი:

 მოდი ჯერ გაარჩიე მსგავსი ამოცანა, რომელიც ოდნავ რთულია შენს ამოცანასთან შედარებით.. შენი ამოცანის შემთხვევაში არ ჩამოსრიალების პირობა იქნება:

mgSin\(\alpha\) = Fუძრ.ხახ < \(\mu\)N = \(\mu\)mgCos\(\alpha\)  (შენთვის საინტერესოა მარტო წითელი  მხარე)

----------------------

ოლეგი გაბრიაძე