შეკითხვა:

დიოდის ანოდსა და კათოდს შორის მანძილი 1 სმ-ია რამდენხანს მოძრაობს ელექტრონი კათოდიდან ანოდისაკენ,თუ ანოდური ძაბვა 440 ვოლტია

პასუხი:

ელექტრონის მოძრაობა კათოდიდან ანოდისაკენ ჩათვალე თანაბარაჩქარებულად (უსაწყისო სიჩქარით):      S = (v /2)•t   .....    (1)

თავისმხრივ ანოდური ველის მიერ შესრულებული მუშაობის ხარჯზე ხდება ელექტრონისათვის კინეტ ენერგიის მინიჭება:     eU = mev2 /2  ....  (2)

ამ ორი განტოლებათა სისტემიდან გამოთვალე    t = ....

--------------------------------

olegi gabriadze