შეკითხვა:

ძალიან მინდა თქვენი დახმარება. უნდა გავიგო რამდენია თავისუფალი ვარდნის აჩქარება მთვარის ზედაპირზე g=G M/(R+h)^2 ფორმულით სადაც G = 6,67*10^-11 R=6738000მ და M=7,4*10^22 კგ 

პასუხი:

მთვარის ზედაპირზე -ო... ე.ი. ძირითად გრავიტაციულ ზეგავლენას ახდენს მთვარე, ხოლო დედამიწიდან იმდენად შორს ხარ, რომ იგი გრავიტაციულ  გავლენას პტაქტიკულად ვეღარ ახდენს. ამიტომ თავისუფალი ვარდნის აჩქარებას მთვარის ზედაპირზე დათვლი მთვარის პარამეტრებით:

........g=G Mმთვ/Rმთვ^2 ......

მაგრამ შენს მიერ წარმოდგენილი პარამეტრები(მონაცემები)  საეჭვოა