შეკითხვა:

გამარჯობა. ტესტში შემხვდა: ძალის მოქმედების შედეგად სხეული: ა)იცვლის მხოლოდ სიჩქარეს ბ)იცვლის ფორმასა და სიჩქარეს სწორი იყო ა. და ნებისმიერი ძალის მოქმედება გარკვეულ დეფორმაციას ხომ იწვევს, მაგალიტად წონა. რატომ არაა სწორი ბ, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ :// მადლობა 

პასუხი:

ძალის მოქმედებით სხეული აუცილებლად   ყოველთვის  იცვლის შიჩქარეს - იძენს აჩქარებას (ნიუტონის მეორე კანონი)...

ფორმას კი ყოველთვის არ იცვლის...