შეკითხვა:

ოლეგი მასწ, რაღაც შეკითხვები მაქვს თქვენთან. ესე იგი:1. თავისუფალი ვარდნის დროს  სხეულის სიჩქარე გამოითვლება ფორმულითო და ეს წერია: Vy2=V0yt2+2gy(h-h0)-----> რაღაც ვერ მივხვდი რომელი ფორმულიდანაა გამოყვანილი:// შემთხვევით, აქ t ზედმეტად ხომ არ წერია? ვიფიქრე რომ ამ ფორმულიდან შეიძლება იყოს გამოყვანილი: S=V2-V02/2a       2. ამ შეკიტხვაზე საკუთარი ვარიანტი მაქვს პასუხის და სწორი ხომ არაა შემთხვევით? :DD შეკითხვა შემდეგია: რატომ არ იცვლება Ox ღერძზე კუთხით გასროლილი სიჩქარის გეგმილი?(ძალისა და აჩქარების მიმართულება ემთხვევა. სიმძიმის ძალა ქვემოთაა მიმართული და მისი g  აჩქარებაც ქვემოთაა მიმართული. რაკი აჩქარების მიმართულება ემთხვევა სიჩქარის ცვლილების მიმართულებას, ე.ი. ცვლილება ხდება Oy ღერძზე--ვიცი ცოტა აბდაუბდაა მარა..) 3. კოსმოსური სიჩქარე რომ მივანიჭო სხულს ჰორიზონტისადმი რა კუთხით უნდა გავისროლო?--ანუ როგორ იქნება კუთხეზე დამოკიდებული? (მაინტერესებს დედამიწის ხელოვნურ თანამგზავრად ყოფნა როგორია და :DD 

პასუხი:

1)   მართალი ხარ!

2)   მართალი ხარ!

3) სხვა დროს...