შეკითხვა:

ტელევზორის კინესკოპში  მაჩქარებელი ანოდური ძაბვა 16 ვ,მანძილი ანოდიდან ეკრანამდე 30 სმ,რამდენ ხანში გაივლის ელექტრონები ამ მანძილს

პასუხი:

U = ....  d = ......e = ..... me =... (v0 = 0   ელექტრონის საწყისი სიჩქარე)

----------------------------------------------------

t = ????

რადგანაც ელექტრონზე მოქმედი სიმძიმის ძალა გაცილებით ნაკლებია ელექტრულ ძალაზე, ამიტომ  ანოდური ველის მიერ შესრულებული მუშაობა მთლიანად მოხმარდება ელექტრონისათვის კინეტ. ენერგიის მინიჭებას(კინეტიკური ენერგიის თეორემა)

eU = mev2/2 ......  თავის მხრივ    თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას  გავლილი მანძილი    d = [(v0 + v) /2]•t  ..... ამ ორი ფორმულის გამოყენებით   დათვალე   t = ???