შეკითხვა:

გასასვლელი გზის მეოთხედი მატარებელმა გაიარა 60 კმ/სთ სიჩქარით.რა სიჩქარით უვლია მატარებელს გზის დარჩენილ ნაწილზე,თუ საშუალო სიჩქარე მთელ გზაზე 40 კმ/სთ-ია? ეს ვერ გავიგე როგორ ამოვხსნა. მემგონი მოცემულობას რაღაც აკლია

 

 

 

პასუხი:

დავუშვათ  გზის მეორე ნაწილზე   მატარებლის სიჩქარე არის    v  კმ/სთ.     გასავლელი მანძილი დაყავი 4 ტოლ ნაწილად... თითოული დავუშვათ არის  S  კმ...

პირველი   S  კმ-ს გავლას    მატარებელი მოანდომებდა  t1= S/60  სთ-ს, ხოლო დარჩენილი  3S  კმ-ს გავლას    კი  t2= 3S/v    სთ-ს.

 თავის მხრივ  ცნობილია რომ მატარებელმა  მთლიანი   4S  კმ გაიარა   40 კმ/სთ საშუალო სიჩქარით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელ გზას მან  t = 4S/40  სთ მოანდომა.  გამოდის, რომ შესაძლებელია ასეთი განტოლების დაწერა:  S/60 + 3S/v = 4S/40......>>>...

1/60 +3/v = 1/10...   მიალაგ-მოალაგე და ამოხსენი   v = ????