შეკითხვა:

გიორგი ჩხიკვაძე;

მდინარე მიედინება v სიჩქარით და მიაქვს ყინულის ნატეხები. მდინარის ნაპირები ერთმანეთის პარალელურია. ყინულის ყველა ნატეხი ერთნაირი h სიმაღლისაა. ისინი თანაბრადაა განაწილებული წყლის ზედაპირზე და ფარავენ მის  1/n  ნაწილს. მდინარის გარკვეულ ადგილას ყინული ჩაიხერგა და ვეღარ გაყვა წყალს. ხერგილში ყინულის ნატეხებმა სრულად დაფარეს წყლის ზედაპირი და არ გადაეფარნენ ერთმანეთს. ყინულის სიმკვრივეა  \rho . 1) განსაზღვრეთ, რა სიჩქარით გადაინაცვლებს ყინულის ხერგილისა და წყლის საზღვარი. 2) განსაზღვრეთ, რა ძალა მოქმედებს ყინულის ხერგილისა და წყლის საზღვრის ერთეულ სიგრძეზე ყინულის ნატეხების მიკვრის პროცესში. 

პასუხი:

-----------------------------------

უფრო მართებული იქნებოდა კითხვა: რა ძალით მოქმედებს ყინული ხერგილის გამომწვევი ბარიერის სიგრძის ყოველ ერთეულზე  ჩახერგვის მთლიანი პროცესის განმავლობაში

---------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის