შეკითხვა:

გამარჯობათ. რას უდრის გამტარის ტევადობა, თუ 7.5 ათი ხარისხად მინუს ექვსი (კ) მუხტი მის პოტენციალს ზრდის   2500 ვ -ით. მადლობა წისანწარ

პასუხი:

ირაკლი!

იმიტომ გამოგეხმაურეთ, რომ  ხელმეორედ დაგვისვი კითხვა პასუხის მოძებნის თაობაზე...

არადა შენი ამოცანა ძალიან მარტივია - ერთფორმულიანია... საკმარისია გადაშალო ფიზიკის სახელმძღვანელო  ელექტროდინამიკის განყოფილებაში და მოიძიო ელექტროტევადობის ფორმულა... ან თუნდაც ჩვენს საიტის ძირითად  გვერდზე  შეხვიდე  ასეთი მიმდევრობით:  სახელმძღვანელო ---> თეორია--->ელექტროდინამიკა---> ტევადობა და ეგააა.... ჩასვი (და არა ''შესვი'' როგორც სადღეგრძელო... თუმც რიგ შემთხვევებში ამის ცოდნაც აუცილებელიაwink)   რიცხვითი მნიშვნელობები... გამოთვალე(და არა ''უთვალთვალე'') და ვერ წარმოიდგენ როგორი კმაყოფილი იქნები - თითქოს სამყაროს ''ჭიპი"-სათვის  მიგეგნოს..

აბა სცადეlaugh

--------------------

ოლეგი გაბრიაძე