შეკითხვა:

უძრავი ნავის ცხვირსა და კიჩოზე სხდედან სხვადასხვა მასის ადამიანები,საეთ ამოძრავდება ნავი თუ ისინი ერთდროულად გაცვლიან ადგილებს?მცირე მასისსა თუ მეტი მასის მხარეს.....

პასუხი:

სისტემის( ნავის -  მსუქანა კაცისა - პატარა ბიჭის  მასათა ცენტრი - იგივე სიმძიმის ცენტრი არ უნდა გადაადგილდეს -   ..... მასათა ცენტრი კი იმ შემთხვევაში, როცა ისინი ნავის თავსა და ბოლოში სხედან    მსუქანას  მხარესაა(   გაიხსენე  მასათა ცენტრი ... ''მომენტების წესი''... ბერკეტი)  

ასე, რომ ნავი დედამიწის მიმართ გადაადგილდება მსუქანას მოძრაობის  საპირისპირო მიმართულებით.