შეკითხვა:

მადლობთ რომ ჩემ დასმულ კითხვას პასუხი გაეცით ერთი ესეთი შეკითხვა მაქ  ფიზიკა ხომ იყოფა მიმარტულებებად მოლეკულური ფიზიკა ელექტროობა ასტროფიზიკა ანუ ზოგო რას შეისწავლის ზოგი რას მე ესეთი კითხვა მაქ რა ქვია იმ მიმართულებას რომელიც კონკრეტულად ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებს შეისწავლის როგორიცაა მასა,დრო და სივრცე და თუ საიდუმლო არაა თქვენ რომელი განხრით გაქვთ განათლება მიღებული ? იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი იცით  რაც არ უნდა გკითხონ :D

პასუხი:

... მე ვიცი, რომ არაფერი ვიცი-ო(პლატონმა)laugh

----------------------------

უფრო თეორიული ფიზიკა  ცდილობს მაგ ფუნდამენტალური საკითხების შესწავლას...

მაგრამ ვერაფერს გახდება ექსპერიმენტული ფიზიკის   ''ვიზის'' გარეშე