შეკითხვა:

1)რა ღირს 40ვატიანი ნათურის მუშაობა 2საათის განმავლობაში თუ 1კილოვატსაათი ელექტროენერგიის ფასი 17 თეთრია?

2)110ვტ–იანი ნათურა ჩართულია 220ვ ქსელში 4სთ–ის განმავლობაში.იპოვეთ მომჭერებზე გამავალი დენი? (ამ ამოცანაში 0,5 მივიღე პასუხი და სწორია?)

 

პასუხი:

1)   A = Pt = 40 ვტ• 2 სთ = 80 ვტ.სთ = 0, 08 კვტ.სთ --------> 0, 08 • 17 = 1,36 თეთრი

2)  I =P/U = 0.5 ა

-----------------------------

შენ    ''მშრალი''  0,5   მიიღე,    მე კი   ''კბილების დამკრეჭავი''   0,5 ამპერიcheeky