შეკითხვა:

გამარჯობათ ისევ მე გაწუხებთ :D ჯერ მადლობა მინდა გითხრათ წინა ამოცანებისათვის  ძალიან დამეხმარეთ მაგრამ ერთი ამოცანა შემხვდა კიდევ რომელსაც თითქოს ვხსნი  ძალიან ადვილია მაგრამ პასუხები არ ემთხვევა და ეგების თქვენ დამეხმაროთ დავიბენი :D

ბრტყელი კონდენსატორის ჰორიზონტალურ შემონაფენებს შორის წონასწოობაშია ზეთის წვეთი, რომელსაც 1000 ზედმეტი ელექტრონი გააჩნია განსაზღვრეთ წვეთის რადიუსი, თუ შემონაფენებს შOრის ძაბვაა 9.42X1000 ვ მანძილი 5X10^-3მ ზეთის სიმკვრივეა 0.9X100კგ/მ^3  e=1.6X10^-19კ g=10მ/წმ^2

პასუხი:

ნახაზი:

კონდენსატორის  შემონაფენები ჰორიზონტალურად.... ზედა  ''+'' --ქვედა  ''-''......   მათ  შორის  მანძილი  - d......   ძაბვა ფირფიტებზე  -  U  ......  ერთგვაროვანი  E  დაძაბულობის ელსტატიკური ველი მიმართულებით ზემოდან ქვევით....   ფირფიტებს შორის გაწონასწორებული ზეთის წვეთი  ..... წვეთზე    მოქმედი  

1) ქვევით მიმართული  სიმძიმის   ძალა   mg = \(\rho V\)g = \(\rho\)\(\frac{4}{3}\pi r^{3}\) g 

2)  ზევით მიმართული  ელექტრული ძალა Fელ = qE = ne•(U/d)

ძალები გაუტოლე ერთმანეთს    და ამოხსენი   r = \(\dot{\sqrt[3]{\frac{3neU}{4\pi \rho gd}}}\)    = ........

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე