შეკითხვა:

მოტორიანმა ნავმა მდინარე უნდა გადაცუროს. მდინარის დინების სიჩქარეა V1ვექტორი, ნავის სიჩქარე წყლის მიმართ  V2ვექტორი. განსაზღვრეთ როგორი A კუთხით უნდა მიმართონ ნავის სიჩქარე ნაპირის მიმართ, რომ მდინარე გადაცუროს: ა)მინიმალური დროის შუალედში ბ)უმოკლესი მანძილით. მადლობა წინასწარ <3

პასუხი:

დაიხმარე ვიდეოპასუხი