შეკითხვა:

ქვაბში ჩასხმული  V=1 ლ წყალი ვერა და ვერ აადუღეს p=100-ვატიანი სახურებლით.სახურებელი გამორთეს.რამდენ ხანში შემცირდება წყლის ტემპერატურა  დელტა t=1 გრადუსით?

პასუხი:

რადგანაც    100 ვტ-იანი  სახურებლით  წყალი ვერა და ვერ აადუღეს ( შესაძლოა იგი 1000 ცელსიუსამდეც კი მიიყვანეს მაგრამ დუღილი (ჩუხჩუხი-ბუყბუყიlaugh)  მაინც ვერ დააწყებინეს, ეს ნიშნავს, რომ  სახურებლის მიერ  რაღაც  T დროში  მიწოდებული სითბო --- Q = pT    იმავდროულად კომპენსირდებოდა (ბათილდებოდა) გარემოს მიერ  წართმეული სითბოთი  ----- Q = cm\(\Delta\)t = c\(\rho\)V\(\Delta\)- ანუ წყალი არ იყო სითბურად იზოლირებული და იმავდროულად გრილდებოდა: --------    pT = c\(\rho\)V\(\Delta\)t     (1)

და  სახურებლის გამორთვის შემთხვევაში ცხადია იგი  მხოლოდ გაგრილდება  \(\Delta\)t-თი

(1)   ---------------->>>  T = ????  

ცხრილებიდან მოიძიე წყლის   c -  კუთრი სითბოტევადობა,   \(\rho\) - სიმკვრივე.... და ჩაატარე გამოთვლები   SI სისტემაში

-----------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე