შეკითხვა:

გაქვს R=1000 ომი წინაღობის გამტარი,რომელიც უძლებს მაქსიმუმ I=1ა დენს.როგორ დაამზადებთ ამ გამტარისგან მაქსიმალური სიმძლავრის U=220 ვლოთი ძაბვის ქსელისათვის გათვალისწინებულ სახურებელს?

პასუხი:

ვლოთი    ვოლტიangry

როგორც ჩანს ამ გამტარს სპირალის ფორმა აქვს.... იგი უნდა დავამოკლოდ იმდენად რომ მისი 100 ვ ძაბვაზე ჩართვისას მასში 1 ა-მა  მაქსიმალურმა დენმა გაიაროს  - ანუ წინაღობა გაუხდეს  220 ომი ( R = U/I ) ......  რისთვისაც მოგვიწევს  მისი   1000 / 220 = ? -ჯერ დამოკლება

---------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე