შეკითხვა:

უი, კიდევ რა მინდა გკითხოთ: სისტემები ერთმანეთის მიმართ უძრავია როცა ერთი სისტემა მეორის მიმართ არ იცვლის მდებარეობას; მაააშინ, ასეთი სიტუაცის წაარმოვიდგინოთ: ორი სხეული დროის ნებისმიერ ტოლ შუალედში ისე მოძრაობს რომ მათ შორის მანძილი არ იცვლება ერთი წამითაც კი(ვთქვათ ორი აბსოლუტურად დგუვი ბურთულა აბსოლუტურად გლუვ ყინულის ზედაპირზე, ოღონჯ ჯერ ერთი ბურთულა დავდეთ და დაიწყო მოძრაობა, მერე მეორე, მაშორის დადების მომენტში მანძილი იყო და დარჩა 0,1მ, ეს სისტემები უძრავია ერთმანეთის მიმართ?

პასუხი:

აბა რა ?!    physics.aidio.net