შეკითხვა:

სხეული აწყდება  .......................................... 

პასუხი:

შენი ამოცანის პირობა ასე გავმართოთ:

----------------------------------------------------------

მ/წმ საწყისი სიჩქარით მოძრავი 60 კგ მასის მოთხილამურე  ეშვება 10 მ სიმრუდის რადიუსის  ნახევარცილინდრული ზედაპირის მქონე თოვლიან ჩაღრმავებაში. განსაზღვრეთ მოთხილამურეს მიერ  ზედაპირზე დაწოლის ძალა ტრაექტორიის იმ წერტილში, რომელშიც გავლებული რადიუსი ვერტიკალურ მიმართულებასთან  ადგენს 300 -იან კუთხეს. საწყისი სიჩქარის მიმართულება ცილინდრული ზედაპირის ღერძის მართობულად გადის.

..(.ხახუნი და სათხილამურო ჯოხების დახმარება უგულებელყავით).  

 

 

-------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე