შეკითხვა:

60კგ მასის სხეული აწყდება ცილინდრული ფორმის 10 მეტრი რადიუსის მქონე ჩაღრმავებას რომლის შუა წერტილია b.განსაზღვრეთ რა ძალით აწვება იგი ზედაპირს წერტილში რომელიც მიიღება b წერტილის მობრუნებით ჩაღრმავების ცენტრის გარშემო 30 გრადუსიანი კუთხით.ძალიან მჭირდება.....

პასუხი:

1)    რას ნიშნავს   აწყდება  ? ...  მოძრაობდა და  წააწყდა? .. მგელივით  გზად გადაეყარა? ... 

2)   ცილინდრული ფორმის  ღარია?....  ჰორიზონტალურია?... შუა წერტილი - ანუ უკიდურესი ქვედა წერტილია?

 3)   როგორი  ფორმა  აქვს  სხეულს?

---------------------------------

მოკლედ რა შარს არ წააწყდები კაციlaugh