შეკითხვა:

უკვე მეორედ გაწუხებთ მაგრამ რა ვქნა ძალიან მჭირდება ამ ამოცანის გამოყვანა მინდა ოღონდ თუ არის ისეთი ხერხი რომ ტრიგონომეტრიული ფინქციების გარეშე გამოვიყვანოთ, იმიტომ რომ ეს ჯერ არ გვისწავლია 

შვეულად ასროლილი ჭურვი მაქსიმალურ სიმაღლეზე აფეთქდა და სამი ნამსხვრევი წარმოიქმნა. ურთიერთმართობული ორი ნამსხვრევიდან ერთის მასაა 9 კგ და სიჩქარე 60 მ/წმ ხოლო მეორეს მასა 18 კგ და სიჩქარე 4 მ/წმ. მესამე ნამსხვრევის სიჩქარის მოდულია 200 მ/წმ. ჯერ გრაფიკულად ზშემდეგ ანალიზურად განსაზღვრეთ მესამე ნამსხვრევისსიჩქარის მიმართულება და მისიი მასა

პასუხი:

სამწუხაროდ მიმართულების (კუთხის) დასადგენად  ტრიგონომეტრიას ვერ ავცდებით.  ნახაზზე აღნიშნული კუთხე დაახლოებით 37 გრადუსია...