შეკითხვა:

ნავი მოძრაობს წყლის მიმართ მდინარის დინების სიჩქარეზე 2 ჯერ ნაკლები სიჩქარით. დინების მიმართულებისადმი რა კუთხით უნდა იმოძრაოს ნავმა, რომ დინებამ ის რაც შეიძლება ნაკლებად ჩამოაცუროს? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

ამ ამოცანის ამოხსნაში მოგეხმარება ვიდეოპასუხი, რომლის მეორე ნაწილში განხილულია კონკრეტული შემთხვევა.  შენი ამოცანის შემთხვევაში კუთხე  ნაპირის მიმართ       აღმოჩნდება 600  (დინების მიმართულებისადმი   1200)