შეკითხვა:

შეგიძლიათ დამეხმაროთ? :/ მერვე კლასის სკოლის წიგნშია ესეთი შეკითხვა: " როგორია თქვენი ვარაუდი ერთი და იგივე სითბოა საჭირო დუღილის ტემპერატურაზე ერთი და იმავე მასის სხვადასხვა სითხის ასაორთქლებლად ? ახსენით რატომ ? " 

პასუხი:

კითხვაში რაღაც გაქვთ გამორჩენილი და გაუგებარია. თუ შეგიძლიათ შეასწორეთ.