შეკითხვა:

განსაზღვრეთ საათის საათების წუთების წამების მაჩვენებელი ისრების ბრუნვის პერიოდი

პასუხი:

  ბრუნვის პერიოდი არის ის დრო, რომლის განმავლობაშიც ხდება ერთი სრული ბრუნი - ერთ ბრუნზე მონდომებული დრო. ხშირად იგი ფიზიკაში აღინიშნება T -თი.

მოიძიე სახლში(ან მეზობლებში მაინც)  ისრებიანი (ციფერბლატიანი) საათი და კარგად დააკვირდი... ხშირ შემთხვევებში მას აქვს სამი ისარი:

1)  საათების მაჩვენებელი ისარი .  იგი შედარებით მოკლეა და სქელი ...  ჰოდა  რამდენ ხანში ასრულებს იგი 1 სრულ ბრუნს?-   ანუ რისი ტოლია მისი ბრუნვის პერიოდი?  ........  თორ...?    თორ...?

 არა....თორნიკე    არა !

2) წუთების მაჩვენებელი ისარი .  იგი შედარებით გრძელია  და სქელი ...  ჰოდა  რამდენ ხანში ასრულებს იგი 1 სრულ ბრუნს?-   ანუ რისი ტოლია მისი ბრუნვის პერიოდი? .... მე რომ გითხრა  მისი ბრუნვის პერიოდი   ექვსი საათის ტოლია(თქო) - შენ დამიჯერებ?cheeky

3)  წამების მაჩვენებელი ისარი .  იგი  გრძელია  და  თხელი, წვრილი ...  ჰოდა  რამდენ ხანში ასრულებს იგი 1 სრულ ბრუნს?-   ანუ რისი ტოლია მისი ბრუნვის პერიოდი?  .....  

დიახ!   60 წმ ...ანუ 1 წთ.