შეკითხვა:

სპილენძისა და ალუმინის მავთულების მასა და განივკვეთის ფართობი ერთნაირია.რომლის წინაღობაა მეტი და რამდენჯერ?

პასუხი:

იმედია დანარჩენ ამოცანებს დამოუკიდებლად ამოხსნი

---------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე