შეკითხვა:

რა სიგრძის ნიქრომის მავთულია გამოყენებული რეზისტორში, თუ მისი ჩართვისას 220 ვ ძაბვის წრედში დენის ძალა 2,4ა-ია? მავთულის განიკვეთია0,55მმ2.წინასწარ დიდი მადლობა ეს ამოცანა ვერ გავიგე და თუ ამიხსნით ძალიან ნასიამოვნები დავრჩები.

პასუხი:

 

აბა ისიამოვნეlaugh