შეკითხვა:

გთხოვთ თანმიმდევრობით მითხრათ სპექტრის ფერები

პასუხი:

აი, თანმიმდევრულად დალაგებული სპექტრის ფერები თავისი ტალღის სიგრძით და სიხშირით:

ფერი ტალღის სიგრძის დიაპაზონი, ნმ სიხშირის დიაპაზონი, ტჰც
წითელი 625—740 480—405
ნარინჯისფერი 590—625 510—480
ყვითელი 565—590 530—510
მწვანე 500—565 600—530
ცისფერი 485—500 620—600
ლურჯი 440—485 680—620
იისფერი 380—440 790—680