შეკითხვა:

m მასის სხეული მიმაგრებულია ჭერზე k სიხისტის ზამბარისა და ძაფის მეშვეობით.სხეული გადახარეს წონასწორობიდან ქვევით 2mg/k სიდიდით და გაათავისუფლეს.რა მანძილს გაივლის სხეული ვერტიკალურად ზევით პირველი მოძრაობისას?დაადგინეთ აგრეთვე დრო.(ძაფი იმდენად გრძელია რომ არ ეჯახება ზამბარააას)

პასუხი:

--------------------------------------------

შესწორება:  ბოლო ფორმულის მნიშვნელში  გამორჩენილია 2-იანი - უნდა ეწეროს

 Hmax = 9mg/2k

რაც შეეხება დროს...იგი უნდა დაანაწევრო ზამბარასთან x2 მანძილზე ურთიერთქმედების დროდ -t1 და    (Hmax - x2) მანძილზე  თავისუფალი ვარდნის დროდ -t2 ..... t = t1+t2  ...

x2 -ზე  შემოიტან   საშუალო აჩქარებას   a =( kx2/2 - mg)/m  ....  x= at12/2 ......ამოხსნი  t1-ს.

t2-ს   კი ამოხსნი      დან   (Hmax - x2) = gt22/2 - დან 

-----------------------------------

olegi gabriadze