შეკითხვა:

გზის ჰორიზონტალურ უბანზე ავტომობილი უხვევს 32მ რადიუსის მოსახვევში, მოდულით 8მ/წმ სიჩქარით. განსაზღვრეთ გზასთან თვლების ხახუნის კოეფიციენტი.

პასუხი: