შეკითხვა:

რა იგულისხმება ხახუნის ძალის დამოკიდებულებაში ფარდობით სიჩქარეზე, ნებისმიერი სახის ხახუნის ძალაა დამოკიდებული მასზე თუ მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული? ხახუნის ძალის შესახებ საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას გავეცანი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ უფრო დაწვრილებით.... მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

საუბარია ჰაერთან ხახუნის ძალაზე