შეკითხვა:

65 კგ მასის პარაშუტისტი გაშლილი პარაშუტით თანაბრად ეშვება. განსაზღვრეთ პარაშუტისტზე მოქმედი ძალები და შეადარეთ ერთმანეთს

პასუხი:

რადგანაც პარაშუტისტი თანაბრად ეშვება, ეს ნიშნავს რომ მასზე ქვევით მიმართული  mg- სიმძიმის ძალა(დედამიწის მიზიდულობის ძალა) გაწონასწორებულია( გაბათილებულია, გაკომპენსირებულია) ზევით მიმართული Fწღ - ჰაერის წინაღობის ძალით ( გაშლილი პარაშუტის გამო) 

mg = Fწღ  = 650 ნ