შეკითხვა:

მარსის რადიუსი დაახლოებით 2-ჯერ ნაკლებია დედამიწის რადიუსზე,ხოლო მასა-9-ჯერ ნაკლები.მაშინ თანაფარდობა დედამიწისა და მარსის ზედაპირზე მიზიდულობის ძალებს შორის იქნება : 

პასუხი:

მსოფლიო მიზიდულობის კანონი: ნებისმიერი  პლანეტა მის ზედაპირთან ახლოს მყოფ  m მასის  სხეულს მიიზიდავს ძალით ---  F = G mM / R2

 G --გრავიტაციული მუდმივაა

M   ---- პლანეტის მასა

R --- პლანეტის რადიუსი ....

ჩაწერე ეს კანონი ცალკე დედამიწისათვის და ცალკე მარსისათვის და  მოახდინე მათი ფარდობა

 F = G mM / R2 .........     F = G mM / R2 ------------>>>>>>>

F / F = (M / M)(R / R)2   ...გაითვალისწინე   ამოცანის პირობა  R = 2R ........M = 9Mმ 

 და მიიღებ რომ      F / Fმ = ????????

--------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე