შეკითხვა:

ორი მცირე ზომის ლითონის ბურთულების მუხტებია 3 კულონი და 4კულონი,განსაზღვრეთ რა ძალით მიიზიდავენ ბურთულები ერთმანეთს თუ მათ შორის მანძილი 2მეტრია- ია. წინასწარ დიდი მადლობა

პასუხი:

უნდა ეწეროს განიზიდავენ   ან მუხტებს უნდა ქონდეთ სხვადასხვა ნიშანი.

-----------------------------------------------------

ამ ამოცანას შენ თვითონ ამოხსნი... მაგრამ ამისათვის საჭიროა სახელმძღვანელოში ცალი თვალითwink გადაიკითხო კულონის კანონი... მხოლოდ ერთი ფორმულის ცოდნაა საჭირო...

აბა სცადე