შეკითხვა:

ორი ერთნაირი  პატარა  გამტარი ბურთულა, რომელთა შორის  მანძილი 10სმ-ია, მიიზიდებიან 5*10-5 ნ. ძალით. თუ ბურთულებს ერთმანეთს შევახებთ და შემდეგ იმავე მანძილით დავაშორებთ , ურთიერთქმედების ძალა 4*10-5 ნ-ის ტოალი გახდება. განსაზღვრეთ  ბურთულების  მუხტები

პასუხი:

პასუხი იხილე ბმულზე