შეკითხვა:

ჰაერიანი კონდესატორის ფირფიტებს შორის მყარი დიელექტრიკის შეტანისას ფრფიტებს შორის ძაბვა შემცირდა 600-დან 100ვ-მდე. განსაზღვრეთ დიელექტრიკის დიელექტრიკული შეღწევადობა.

 გთხოვთ დამეხმარეეთ

პასუხი:

რადგანაც ძაბვის წყაროდან ამორთულ კონდენსატორში დიელექტრიკის შეტანამ გამოიწვია ძაბვის 6-ჯერ შემცირება(  600 --->>> 100 ), ეს ნიშნავს რომ დიელექტრიკის დიელექტრიკული შეღწევადობა  ყოფილა   6-ის  ტოლი