შეკითხვა:

ვინმე დამეხმარებაა?იპოვეთ წრფის გასწვრივ მოძრავი სხეულის მიერ ბოლო 3 წამში განვლილი მანძილი, თუ სხეული მოძრაობდა უსაწყისო სიჩქარით t = 10 წმ-ის განმავლობაში და მისი აჩქარება  a = 2მ/წმ2 (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი, მეასედი სიზუსტით, მაგ.1.23)

პასუხი:

მოც:      0.......  =10 წმ....   2 მ/წმ2

---------------------------------------------------

ბოლო სამ წამში გავლილი მანძილი = ????????

 ალბათ მოგეხსენება frown, რომ  უსაწყისო სიჩქარით სხეულის წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას გავლილი მანძილი დროზე დამოკიდებულია შემდეგნაირად:

S = at2 / 2

თუ ამ ფორმულით გამოვთვლით ცალკე პირველ 7 წმ-ში გავლილ მანძილს და ცალკე პირველ 10 წმ-ში გავლილ მანძილს, მაშინ მათი სხვაობა არ გამოვა ვითომ ბოლო 3 წმ-ში(8-9-10) გავლილი მანძილი ?wink...

-რა ვი.... მე ასე მგონია და შენ???laugh

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის