შეკითხვა:

და კიდევ ერთი ვთქვათ ბაგირზე ამოცანაში უნდა გაგვეგო სიჩქარე L/4-ზე შესაბამისი ამოხსნით პასუხი ხომ იქნებოდა ფესვი gL-დან შეფარდებული 4-თან.?

პასუხი:

\(\frac{0+\frac{mg}{2}}{2}\cdot \frac{l}{4}=\frac{mv^{2}}{2}\) .............  v = ??