შეკითხვა:

განსაზღვრეთ 1მ სიგრძის მათემატიკური ქანქარას რხევის პერიოდი ვაგონში რომელიც მოძრაობს ჰორიზონტალურად 5მ/წმ2 აჩქარებით და უხვევს მოსახვევში 5მ/წმ2 აჩქარებით.მართალია ადრეც გამოვგზავნე ეს ამოცანები მაგრამ კარდა ვერ გავიგე და დაწვრილებიტ ამიხსენით და ამომიხსენით რა.

პასუხი:

გააანალიზე ვიდეოპასუხი  ბმულზე, სადაც ბოლო ნაწილში მოცემულია ასეთი ტიპის ამოცანების ამოხსნის გზები