შეკითხვა:

გამოთვალე 160ნ/მ სიხისტის ზამბარაზე დაკიდებული 400 გ მასის სხეულის რხევის სიხშირე

პასუხი:

მოც:k =....... კგ.........   m=....  ნ/მ  ........

---------------------------------

\(\nu\) = ?????????   ჰც

\(\nu\) = 1/T......    თავისმხრივ კი   \(T= 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}\)      .....ჩასვი  ..... გამოთვალე

---------------------------------------------------------------

მაიკო, შენი ამოცანები ძალიან ადვილია....

დაიხმარე  სახე?????.....

---არა! ჯგუფი ''სახე'' კი არა...

არა!!! .... არც სახელმწიფო..... 

------- დიახ!!! .... ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო !!!smiley

-------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 

 

       \(\nu\) = ?