შეკითხვა:

ცენტრისკენული აჩქარების მოდულის გამოთვლისას  v_{0}, v და \Delta v- სგან შედგენილი სამკუთხედი ABO სამკუთხედის მსგავსიაო რადგან ტოლფერდა არისო და შემდეგ მსგავსების თვისებიდანო  AB ქორდა შეცვალეს AB რკალით და ამიტომომ \breve{AB}=vt. ეს მომენტი ვერ გავიგე. ანუ საბოლოოდ საიდან ღებულობენ  a=\frac{v^{2}}{R}.

 

პასუხი:

მხოლოდ ამ ტექსტის მიხედვით შეუძლებელი დავადგინოთ კონკრეტულად რაზე საუბრობთ, კითხვას თან არ ახლავს არც ნახაზი და არც წყარო.

ჩვენს საიტზე შეგიძლიათ იხილოთ დეტალურად თუ საიდან გამოდის ცენტრისკენული აჩქარების ფორმულა იხილეთ ნახ. 2-ის ზედა 2 და ქვედა აბზაცები.