შეკითხვა:

იქნებ დამეხმაროთ; ამოცანაში გვთხოვენ განსვსაზღვროთ მაქსიმალური აჩქარება, მაგრამ ამოცანას ორი პასუხი აქვს და ვერ ვხვდები მეორე პასუხი საიდან მოვიდა; იქნება მიშველოთ: 100ნ/მ სიხისტის ზამბარაზე დაკიდებული 0,2კგ მასის ბურთულის რხევის ამპლიტუდა 0,02მ-ია. განსაზღვრეთ მაქსიმალური აჩქარება. F=kA გავუტოლე F=ma-ს და მივიღე აქდან რომ აჩქარება 10მ/წმ2-ია. მაგრამ პასუხებში 10-ის გვერდით წერია 2.5მ/წმ2-ც. ამასთან მომდევნო ამოცანაში გვთხოვენ ამავე პირობის მიხედვით განვსაზღვროთ ბურთულის აჩქარების გეგმილი და მოდული. ამას პასუხები ასე უწერია:-2,5მ/წმან 2,5მ/წმ2; 2,5მ/წმ2(აი ზუსტად ასე წერია) ვერც ამას მივხვდი--აქ საერთოდ გაქრა 10 :/ ამ ორ ამოცანას თუ ამიხსნიიით უზომოდ მადლლიერი დაგრჩებით <3 <3 <3 

პასუხი:

წარმოდგენილი პირობის შემთხვევაში შენი მსჯელობა სწორია: აჩქარების მოდულია 10 მ/წმ2 ....გეგმილები კი   - 10 მ/წმ2  და  + 10 მ/წმ2

--------------------------------------------------------------

მაგრამ რისი ტოლი იქნება მაქსიმალური სიჩქარე?