შეკითხვა:

გრძელ ძაფზე დაკიდებული ბურთულა ჯერ შვეულად ასწიეს საკიდელის სიმაღლემდე, შემდეგ გადახარეს მცირე კუთხით. ხელის გაშვების შემდეგ რომელ შემთხვევაში დაბრუნდება ბურთულა საწყის მდებარეობაში უფრო მალე? ---ჩემი მსჯელობით მეორე შემთხვევაში, რადგან პირველ შემთხვევაში უფრო მაღლა რომ ავწიეთ  g ხომ შემცირდა ე.ი პერიოდი გაიზარდა და შესაბამისად 1/4 ამპლიტუდის შესრულებასაც ანუ საწყის მდებარეობაში დაბრუნებასაც მეტი დრო დასჭირდება. მაგრამ ერთი ეჭვი მაქვვს რომ თუ ამ სიმაღლეზე ავწევ ბურთულას იქ მგონი მათემატიკური ქანქარას ფორმულაც აღარ გამომადგება :D  აბა რა ვქნააა :D :D დამეხმარეთ რაა <3 

პასუხი:

 უფრო მაღლა რომ ავწიეთ  g ხომ შემცირდა

თავისუფალი ვარდნის აჩქარება  დედამიწის შემთხვევაში   g = GM / (R + H)2, ანუ  მცირე H   სიმაღლეებისათვის  მისი გავლენა   g-ზე მკაცრად უმნიშვნელოა ( შენ თვითონ გამოთვალე ის H სიმაღლე,  რომელზეც უნდა ავიდეთ დედამიწის ზედაპირიდან, რათა g შემცირდეს თუნდაც  9, 80 დან 9, 79 მ/წმ2 -მდე )

 მაგრამ ერთი ეჭვი მაქვვს რომ თუ ამ სიმაღლეზე ავწევ ბურთულას იქ მგონი მათემატიკური ქანქარას ფორმულაც აღარ გამომადგება

მართალია!

მათ. ქანქარას  რხევის პერიოდის ფორმულას (ჰიუგენსის ფორმულას) ძალა აქვს გადახრის მცირე კუთხეების (ოდნავ უხეშად  მაქს 7-10 გრადუსით გადახრისას  - გააჩნია რა ცდომილებას შევეგუებით laugh)  შემთხვევაში. ასე, რომ  უკვე საგრძნობლად დიდი კუთხეების შემთხვევაში  პერიოდი     იზრდება  ქანქარის მიერ საგრძნობლად დიდი მანძილის გავლის გამო

------------------------------------

  მეტი ინფორმაციისათვის იხილე ბმული

ოლეგი გაბრიაძე