შეკითხვა:

მოცემული გვაქვს ტოლფერდა სამკუთხედი რომლის ფერდია 5სმ(0.05მ)და ფუძე 6 სმ(0.06მ)ფუძის თავსა და ბოლოში არის მუხტები qდა q2 რომლებიც ტოლია 0.1 მკკ-ის,ხოლო სამკუთხედის წვეროში მოთავსებულია A წერტილი და უნდა გავიგოთ დაძაბულობა ამ წერტილში ,გმადლობთ წინასწარ(რაღაც ავწერე და მაინტერესებს ჩემი მოსაზრება მართალია თუ არა,ესეიგი თუ დავუშვებთ სიმაღლეს ეს იქნება 4 სმ(0.04მ)პითაგორას რიცხვების მიხედვით და გამოვთვლით კუთხეს cosa ,და რადიუსი 0.05მ-ის ტოლი იქნება და დავწერთ ელექტრული ველის დაძაბულობის ფორმულას, k=9*109, q=0.1მკკ და r=0.05მ თუმცა საბოლოო პასუხი ვერ მივიღე :/ ) იქნებ დამეხმაროთ ))

პასუხი: