შეკითხვა:

განსაზღვრეთ ერთგვაროვანი ელექტრული ველის დაძაბულობა თუ მასში ელექტრონი მოძრაობს 3.2 * 1013 მ/წმ2 აჩქარებით. მადლობა :) 

პასუხი:

------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე